اطلاعیه درخواست وام های دانشجویی تحصیلی و شهریه نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه درخواست وام های دانشجویی تحصیلی و شهریه نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401

    بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه یکپارچه‌سازی صندوق رفاه دانشجویان برای ثبت درخواست وام های تحصیلی و شهریه فعال گردیده است. دانشجویان متقاضی وام‌های مذکور می بایست ضمن مطالعه‌ی دقیق فایل راهنمای پیوست، از تاریخ 15/12/1401 لغایت 30/01/1402 به سامانه یکپارچه‌سازی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://refah.swf.ir  مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست‌ وام خود اقدام نمایند.

    دانشجویان می‌بایست نخست پس از ثبت‌نام دقیق در سامانه و بارگذاری مدارک خود طبق فایل راهنما، نسبت به تحویل مدارک به مسئولین ثبت وام دانشکده مربوطه اقدام نمایند. لازم به ذکر است تاریخ تکمیل مدارک و ثبت تقاضا از سوی دانشجویان اولویت پرداخت وام خواهد بود.

نکات مهم:

  1. دانشجویانی که تاکنون وام نگرفته‌ و فاقد پرونده در صندوق رفاه هستند، ابتدا باید در قسمت ثبت نام کاربر جدید، در سامانه صندوق رفاه ثبت نام  نمایند.
  2. درخواست وام ویژه دکتری دانشجویان روزانه باید در قالب وام تحصیلی ثبت گردد.
  3. مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل تا دو برابر دانشجویان مجرد قابل پرداخت خواهد بود.
  4. زمان درخواست وام‌های ضروری و ودیعه مسکن متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

مسئولین ثبت وام در دانشگاه اراک

دانشکده‌های فنی و مهندسی / علوم پایه/ علوم ورزشی

اداره رفاه دانشجویی واقع در ساختمان امور دانشجویی

68-66-64-32621762-086

دانشکده  های علوم انسانی/حقوق/ زبان‌های خارجه/هنر

جناب آقای صحرایی

32767310-086

دانشکده کشاورزی

جناب آقای باقری

32623310-086