اطلاعیه در خصوص اتفاقات اطراف خوابگاه دانشجویی

اطلاعیه در خصوص اتفاقات اطراف خوابگاه دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک شب گذشته مصادف با ۷ آبان ماه در تجمع مقابل ساختمان برج سفید واقع در ابتدای خیابان سوم شعبان نیروی انتظامی که بمنظور پراکنده کردن تجمع و جلوگیری از آسیب رساندن اغتشاشگران مسلح به سلاح های سرد به مردم  را  داشته   متاسفانه تعدادی از دانشجویان در بیرون از خوابگاه امیرکبیر در مسیر درگیری نیروی انتظامی با اغتشاشگران قرار گرفته و دچار آسیب می گردند  که با حضور به موقع کادر درمان و پزشک دانشگاه و همچنین اورژانس در محل خوابگاه  مداوای دانشجویان بصورت سرپایی انجام می شود .
لازم به توضیح است پس از حادثه هیات ریسه و مدیران دانشگاه در محل خوابگاه حاضر می گردند.
در پایان خاطرنشان می گردد هیچگونه تعرضی به داخل خوابگاه دانشجویی صورت نگرفته و هرگونه شایعات در این زمینه فاقد اعتبار است.
آدرس کوتاه :