اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی

اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی

استاد گرامی 
با سلام
خواهشمند است با مشارکت در تکمیل فرم نظرسنجی از مدیران گروه های آموزشی در نیمسال ۴۰۱۱، ما را برای برنامه ریزی، ارتقا و بهبود فرایندها یاری نمایید. از همکاری شما بی نهایت سپاسگزاریم.
 
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه