اطلاعیه سوابق تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود

اطلاعیه سوابق تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود

قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی :

با مراجعه به سایت سوابق تحصیلی به نشانی https://estelam.msrt.ir و دریافت کدرهگیری از سامانه به سیستم گلستان مراجعه نموده و از طریق پردازش ۲۰۲۷۰کد رهگیری اخذ شده را وارد نمایید. بدیهی است درصورتی عدم انجام مراحل ذکر کلیه تبعات بر عهده شخص دانشجو می باشد.