اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری ۱۴۰۱

اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری ۱۴۰۱

ضمن تبریک به  پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون  دکتری ۱۴۰۱

به اطلاع می رساند ثبت نام در دو مرحله اینترنتی و حضوری می باشد و انجام هر دو مرحله الزامی می باشد.
ضمنا زمان و نحوه ثبت نام اینترنتی و حضوری متعاقبا طی اطلاعیه شماره ۲ از طریق همین سایت اعلام  می گردد .
بدیهی است تا قبل از انتشار اطلاعیه شماره ۲ از مراجعه حضوری و تلفنی به دانشگاه خودداری فرمائید.

آدرس کوتاه :