اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مقطع  کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ به اطلاع میرساند ثبت نام در ۲ مرحله اینترنتی و ارسال مدارک میباشد و جزئیات و مراحل ثبت نام طی اطلاعیه شماره ۲ در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ بر روی سایت دانشگاه اراک قرار میگیرد. لطفا از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرمائید.