اطلاعیه شماره 1 در خصوص پذیرفته شدگان نیمه متمرکز رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی آزمون سراسری 1397

اطلاعیه شماره 1 در خصوص پذیرفته شدگان نیمه متمرکز رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی آزمون سراسری 1397

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان نیمه متمرکز رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی 1397، به استحضار می رساند زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام غیر حضوری نامبردگان در اطلاعیه شماره 2 روز یکشنبه مورخ 97/10/30 در سایت دانشگاه قرار می گیرد.

لطفاً قبل از زمان بندی مذکور از مراجعه حضوری به دانشگاه ممانعت فرمایید.

آدرس کوتاه :