اطلاعیه شماره 2 انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشگاه اراک

اطلاعیه شماره 2 انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشگاه اراک

پیرو اطلاعیه شماره ۱ به استحضار می‌رساند که با توجه به برگزاری انتخابات هیئت ممیزه به صورت مجازی جلسه ای با حضور نمایندگانی از حوزه های حراست، آموزش و انفورماتیک دانشگاه تشکیل و پس از بحث های کارشناسی پلتفرم ادوبی کانکت برای برگزاری انتخابات تایید شد. لازم به ذکر است در کنار مزایای زیادی که استفاده از ادوبی کانکت برای برگزاری انتخابات دارد دارای یک محدودیت الگوریتمی می باشد که بر اساس آن نمی توان تعداد گزینه های مجاز برای انتخاب را بصورت سیستمی محدود کرد. لذا در متن اطاعیه شماره ۱ به عدم اعمال محدودیت و امکان رای دادن به همه گزینه ها اشاره شده است و در عین حال به عدم انجام این روش توسط همکاران تاکید شده است. در پایان به استحضار همکاران گرامی می‌رساند که کلیه آرای داده شده مخفی خواهد بود و صرفا توسط یک هاست که مورد تایید حراست است می‌تواند در صورت نیاز بررسی شود. لذا بدینوسیله اطمینان خاطر بابت مخفی بودن آرای داده شده و صیانت از آرای همکاران گرامی اعلام می شود.