اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی و کارشناسی با آزمون و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته صرفا با سوابق تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی و کارشناسی با آزمون و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته صرفا با سوابق تحصیلی 1400-1399

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :