اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اطلاعیه -عدم ارائه خدمات اداره کل آموزش دانشگاه به دانشجویان از یکم تا سوم آذر و ...

اطلاعیه -عدم ارائه خدمات اداره کل آموزش دانشگاه به دانشجویان از یکم تا سوم آذر و ...

قابل توجه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند همکاران محترم اداره کل آموزش دانشگاه اراک در ایام دوشنبه تا چهارشنبه (یکم تا سوم آذر ماه) سال جاری به دلیل حضور در کارگاه آموزشی در محل کار خود حضور نداشته و از ارائه خدمات اداری و آموزشی معذورخواهند بود.


دانشکده ها

ویدیو ها