اطلاعیه مراجعه حضوری مصاحبه آزمون دکتری

اطلاعیه مراجعه حضوری مصاحبه آزمون دکتری

به اطلاع داوطلبان محترم دکتری سال 1399 در دانشگاه اراک میرساند در صورت تمایل و با هماهنگی قبلی با کارشناس دانشکده میتوانید مصاحبه دکتری را به صورت حضوری انجام دهید . جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید:

دانشکده فنی : 32625054-32625100(خانم عسگری)

دانشکده علوم : 32627026-32627028(خانم باقری)

دانشکده علوم انسانی و زبان و ادبیات خارجی : 32767310(خانم دریابیگی)

کد اراک : 086

آدرس کوتاه :