نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مراجعه حضوری مصاحبه آزمون دکتری

اطلاعیه مراجعه حضوری مصاحبه آزمون دکتری

به اطلاع داوطلبان محترم دکتری سال 1399 در دانشگاه اراک میرساند در صورت تمایل و با هماهنگی قبلی با کارشناس دانشکده میتوانید مصاحبه دکتری را به صورت حضوری انجام دهید . جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید:

دانشکده فنی : 32625054-32625100(خانم عسگری)

دانشکده علوم : 32627026-32627028(خانم باقری)

دانشکده علوم انسانی و زبان و ادبیات خارجی : 32767310(خانم دریابیگی)

کد اراک : 086