اطلاعیه مهلت ارسال مدارک بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون(استعداد درخشان) سال 1402؛ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اراک.

اطلاعیه مهلت ارسال مدارک بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون(استعداد درخشان) سال 1402؛ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اراک.

به اطلاع می‌رساند آن دسته از پذیرفتگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک در سال 1402 که به صورت اولیه پذیرش شده‌اند، لازم است حتماً در اسرع وقت مدارک مرتبط با «بررسی صلاحیت عمومی سال 1402» را که در ادامۀ اطلاعیه، مشخص شده است، تجمیع نمایند و اسکن مدارک خواسته شده را به همراه فایل اکسل تکمیل‌شده، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه‌شنبه 1402/08/16 به آدرس ایمیل دفتر گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک (d-talents@araku.ac.ir  ) ارسال نماید.

این مدارک، پس از تجمیع، توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای بررسی به دﺑﯿﺮﺧﺎﻧۀ ﻫﯿئت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ در سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد. بدیهی است که در صورت عدم ارسال مدارک فوق تا تاریخ مذکور، پذیرش داوطلب لغو خواهد شد و مسئولیت آن بر عهدۀ خود وی خواهد بود.   مدارک لازم: 1) تکمیل فایل اکسل توسط داوطلب که فایل آن پیوستِ اطلاعیه شده است. 2) فایل اسکن‌شدۀ عکس 4*3 پرسنلی با رزولوشن dpi۳۰۰ و فرمت jpg . 3) فایل اسکن‌شدۀ صفحۀ اول شناس‌نامه؛ با رزولوشن dpi۱۵۰ و فرمت jpg ؛ 4) فایل اسکن‌شدۀ کارت ملی؛ با رزولوشن dpi۱۵۰ و فرمت jpg ؛ 5) فایل اسکن‌شدۀ ﻓﯿﺶ ﭘﺮداﺧت هزینۀ بررسی صلاحیت عمومی ﯾﺎ ﮐﭙﯽ رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز (شمارۀ حساب و مبلغ واریزی در قسمت پایانی اطلاعیه آورده شده است) توجه بسیار مهم: حجم هریک از فایلهای بالا از KB  ۳۰۰ نباید بیشتر باشد. مهم: داوطلبان می‌بایست مدارک ذکر شده را داخل یک پوشه(فولدر) که اسم آن، نام و نام خانوادگی همان داوطلب است قرار دهند و پس از  zip کردن پوشه، آن را به آدرس d-talents@araku.ac.ir   ایمیل نمایند و اصل فیش واریزی را نزد خود نگاه دارند. (عنوان ایمیل: نام و نام خانوادگی داوطلب+ رشته تحصیلی) مهم: در صورتی که پس از 48 ساعت از دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه، ایمیل‌تان اعلام وصول نشد، مجدداً نسبت به ارسال مدارک اقدام فرمایید. **یادآوری مهم: نقص در مدارک ارسالی موجب عدم رسیدگی به صلاحیت عمومی داوطلبان می‌شود. * هزینه بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان هر ساله توسط هیأت محترم وزیران تعیین و ابلاغ میشود که مبلغ جدید پس از ابلاغ به مراکز پذیرش دانشجو اطلاع رسانی خواهد شد. * هزینه صلاحیت عمومی از ابتدای سال ١٤٠٢ تا پایان سال ، مبلغ 2.140.000 ریال(دویست و چهارده هزار تومان) در نظر گرفته شده است. پرداخت مبلغ تعیین‌شده می‌تواند به یکی از روش‌های زیر، انجام شود: شماره حساب:     ٤٠٠١٠٢١١٠١٠٠٧٤٨٩ شماره کارت:     ٢٢٨٢ -٢٩٩٨-٩٥٧٠- ٦٣٦٧   شماره شبا : ٧٧٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٢١١٠١٠٠٧٤٨٩IR شناسه پرداخت : ٢٩٤٠٢١١٧٤١١٣٥٦٠٠٠١١٣٥٦٠٧٤٨٠٠١٠ گیرنده وجه: بانک مرکزی و حساب به‌نام سازمان سنجش آموزش کشور است.

کلیک کنید

  با آرزوی توفیقات الهی

گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک