اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان جهت بازپرداخت وام های دانشجویی

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان جهت بازپرداخت وام های دانشجویی

قابل توجه دانش آموختگانی که بدلیل عدم پرداخت 10 قسط، دفترچه تک قسطی برایشان صادر شده بود.
نظر به درخواست های مکرر دانش آموختگان مبنی بر مساعدت در واریز بدهی یکجا پرداخت به آگاهی می رساند: در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر بدهی این دانش آموختگان محترم صرفا برای مدت 10 روز از این حال(یکجا پرداخت)، به پرداخت در قالب اقساط تغییر وضعیت یافت.
با پرداخت اقساط معوق در این بازه زمانی از آخرین فرصت فراهم شده برای پرداخت مانده بدهی در سر رسید های آتی به صورت اقساط استفاده نمایید.
پرداخت از طریق نشانی www.swf.ir بخش پورتال دانشجویی صورت میگیرد