اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

به آگاهی می رساند سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز پنج شنبه مورخ 1400/3/20 لغایت 1400/4/20  فعال و آماده ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر (صرفا سهمیه های 25% ایثارگری )  مقطع کارشناسی  واجد شرایط میهمانی و انتقال می باشد . لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس portal.saorg.ir درخواست خود را با اطلاع کامل از شرایط دانشگاه مورد نظر (مقصد) و انجام تمامی مراحل ثبت نام اولیه ،تکمیل فرم مشخصات و تکمیل منوی مربوط به خدمات میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند. و نتیجه را نیز با درج کد رهگیری از طریق همین سایت پیگیری نمایند.

تذکر مهم : دانشجویان شاهد و ایثارگری که در سال گذشته حکم میهمانی شان خاتمه یافته  باید مجدد در سامانه ثبت نام و مستندات مورد نیاز ( ریز نمرات و ... ) را ضمیمه نمایند.

 

تذکر : لازم به ذکر است که متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا باید در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام  کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست میهمانی و انتقال خود را ارائه نمایند.

 

****  دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی انتقال توام با تغییر رشته از این سامانه برای ثبت درخواست خود اقدام ننمایند زیرا درخواست آنها از این طریق قابل بررسی نمی باشد.

 

       جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک به شماره 32621030  تماس حاصل نموده و یا به سایت این دفتر به آدرس araku.ac.ir/web/is   مراجعه فرمایید.