اطلاعیه وام ضروری حوادث غیرمترقبه، ویژه دانشجویان آسیب دیده سیل از حادثه سیل سال 98

اطلاعیه وام ضروری حوادث غیرمترقبه، ویژه دانشجویان آسیب دیده سیل از حادثه سیل سال 98

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم اینجا کلیک نمایید