اطلاعیه پرداخت اجاره بهای خوابگاه

اطلاعیه پرداخت اجاره بهای خوابگاه

به اطلاع دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی می رساند: 
با توجه به تاکید صندوق رفاه دانشجویان بر پرداخت به موقع اجاره بهای خوابگاه و محروم شدن دانشگاه از بودجه تعمیر وتجهیز خوابگاه ها مقتضی است تا روز شنبه مورخ 28/3/1401نسبت به پرداخت اجاره بهای خوابگاه از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی:
دانشجویانی که تا تاریخ مذکور نسبت به تسویه حساب اجاره بهای خود اقدام ننمایند با محرومیت از تسهیلات دانشجویی مواجه خواهند شد.
آدرس کوتاه :