اطلاعیه (کارکنان بسیجی دانشگاه اراک)

اطلاعیه (کارکنان بسیجی دانشگاه اراک)

بسمه تعالی
قابل توجه اعضای محترم پایگاه بسیج امام حسن مجتبی (ع)کارکنان دانشگاه
ضمن عرض تبریک بمناسبت هفته بسیج بر شما عزیزان بسیجی به اطلاع می رساند در
اسرع وقت جهت تکمیل فرم کاربرگ انتخاب مجموعه (ساماندهی امور پرسنلی و صدور کارت
هوشمند) به دفتر پایگاه (طبقه دوم باجه بانک تجارت دانشگاه مرکزی )مراجعه فرمایند.
آموزش و نیروی انسانی پایگاه
آدرس کوتاه :