اعطای وام قرض الحسنه صندوق دانشجویی حضرت فاطمه زهرا(س)

اعطای وام قرض الحسنه صندوق دانشجویی حضرت فاطمه زهرا(س)

 

به اطلاع می­ رساند صندوق قرض­ الحسنه دانشجویی حضرت فاطمه زهرا (س) که از سال 95-94 تأسیس شده است، در نظر دارد به تعداد معدودی از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با شرایط خاص و براساس اولویت که نیاز مالی دارند وام قرض الحسنه پرداخت نماید. لذا از کلیه دانشجویان واجد شرایط تقاضا دارد از تاریخ 98/7/15 لغایت 98/7/24 به دفتر بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک، واقع در ساختمان پـروفسور حسابی (سرکار خانم ساکی) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند. با عنایت به اینکه سرمایه صندوق قرض­ الحسنه محدود است خواهشمند است دانشجویانی که نیاز مبرم دارند درخواست نمایند.

در هر صورت با حضور مسئولین مربوطه به تقاضاها رسیدگی می‏ شود.

ضمناً هر دانشجو فعلاً می­ تواند متقاضی یکی از وامهای صندوق (تغذیه- شهریه - خوابگاه خصوصی) باشد.

آدرس کوتاه :