اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اعلام اسامی تایید شده کاندیداهای شورای صنفی رفاهی دانشجویان

اعلام اسامی تایید شده کاندیداهای شورای صنفی رفاهی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ اسامی ذیل به عنوان کاندیداهای شورای صنفی رفاهی دانشجویان تایید و انتخاب شدند.

۱)حسین وهمن

۲)پیمان کریمی

۳)ابوالفضل ترابیان

۴)علی رضایی

۵)اکبر راعی

۶)مجید کاوند

۷)مهدیس رستمی

۸)شیوا یارمحمدیان

۹)فاطمه کریمی

۱۰)فاطمه غضنفری

۱۱)فائزه حاجی حیدری

۱۲)افسانه طالبی

۱۳)نیما بوالحسنی

۱۴)علی زارعی

۱۵)شهاب ذوالفقاری

۱۶)محمدامین عقیقی

۱۷)آرش رشنو

۱۸)امین مرادی عراقی

۱۹)محمد محمودی

۲۰)رضا آقابابایی

۲۱)امیرکیوان صالحی

۲۲)پیام پوریافر

۲۳)مجتبی فرهادیان

۲۴)محمدرضا عبیدیان

۲۵)سید مهدی نجفی یزدی

۲۶)رضا موسی

۲۷)حسین جعفری

ضمناً دانشجویانی گرامی جهت داشتن اعتراض میتوانند اعتراض خود را کتباً به دفتر مدیریت دانشجویی تحویل دهند.


دانشکده ها

ویدیو ها