اعلام نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

اعلام نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند؛ نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد در فایل های زیر قابل مشاهده است.

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم ورزشی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

در ضمن،‌دفتر استعداد درخشان تا پایان خرداد ماه آماده رسیدگی و بررسی اعتراضات نسبت به نتایج پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

آدرس کوتاه :