آغاز به کار دور ششم هیات ممیزه دانشگاه اراک

آغاز به کار دور ششم هیات ممیزه دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک مراسم معارفه اعضای جدید هیات ممیزه دانشگاه اراک، با حضور دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک، اعضای حقیقی، نمایندگان مقام عالی وزارت و اعضای حقوقی برگزار شد.

در این مراسم دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای جدید هیات ممیزه، بر توجه جدی به تغییرات حوزه آموزش تاکید کرد و خواستار توجه جدی همکاران به نقش آفرینی در این برهه حساس شد.

در ادامه دکتر مهران شاه منصوری معاون آموزشی دانشگاه، با تاکید بر نقش کلیدی و راهبردی هیات ممیزه، سیاست های دور ششم هیات ممیزه را تشریح کرد.

در پایان این جلسه نیز اعضای کمیسیون های تخصصی تعیین شدند.

آدرس کوتاه :