آغاز به کار سامانه آزمون های مجازی دانشگاه اراک

آغاز به کار سامانه آزمون های مجازی دانشگاه اراک

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، سامانه آزمونهای مجازی دانشگاه اراک راه اندازی شده است و از آدرس :
azmoon.araku.ac.ir
قابل دسترسی است.
 نام کاربری برای دانشجویان شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی بدون صفر اول می باشد (دانشجویان اتباع کلمه رمز 5 رقم آخر شماره دانشجویی می باشد). لطفا جهت بررسی فهرست دروس به سامانه مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :