اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

آغاز به کار مرکز تحقیقات منابع آب اراک با همکاری دانشگاه اراک و شرکت آب منطقه ای مرکزی

آغاز به کار مرکز تحقیقات منابع آب اراک با همکاری دانشگاه اراک و شرکت آب منطقه ای مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مرکز تحقیقات منابع آب اراک با همکاری دانشگاه اراک و  شرکت آب منطقه ای مرکزی آغاز به کار نموده است. بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در حوزه منابع آب علاقه به همکاری دارند دعوت به همکاری بعمل می آید. 
ضمناَ سرکار خانم دکتر مه نوش مقدسی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی آب به عنوان رئیس این مرکز منصوب گردیده است. 
علاوه براین جناب آقای دکتر  اسدالله  محسنی موحد، سرکار خانم دکتر نازنین شاه کرمی و جناب آقای دکتر محسن باقری به عنوان اعضای شورای پژوهشی این مرکز منصوب شده اند.
معاونت پژوهشی و فناوری:08632622000

 

دانشکده ها

ویدیو ها