آغاز فعالیت مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی در دانشگاه اراک

آغاز فعالیت مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی در دانشگاه اراک

مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی در دانشگاه اراک فعالیت خود را آغاز کرد. این مجله آماده انتشار مقالات تخصصی در کلیه زمینه های مرتبط با معناشناختی متون ادبی فارسی و عربی و مرتبط با آن به صورت دسترسی آزاد است و به صورت فصلنامه توسط انتشارات دانشگاه اراک منتشر می شود.

دکتر سید محمد حسینی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی سردبیر و دکتر سید ابوالفضل سجادی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی مدیر مسئول و خانم هانیه بقایی مدیر اجرایی این مجله هستند.

این مجله آماده دریافت جدیدترین نتایج پژوهش و تحقیق در حوزه های یاد شده است و سیاست اصلی آن بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است.

اهداف و چشم انداز هایی که مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی دنبال می کند به شرح زیر است:

ـ توسعه مرزهای دانش معناشناسی با ترویج نشر دانش سودمند در حوزه زبان وادبیات

ـ انتشار آثار علمی برتر اساتید  در حوزه معناشناسی قرآن و دیگر متون ادبی دانشگاه های کشور

ـ تعامل بین المللی به منظور انتشار آثار علمی اساتید دانشگاه های دیگر کشورها

ـ تعامل علمی بین اساتید دانشگاه های داخل و خارج کشور با ایجاد شبکه تعاملی بین نویسندگان مقاله و داوران و اعضای هیات تحریریه که منجر به بالندگی علمی اساتید می شود.

از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین این حوزه دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

جهت دسترسی به سایت مجله لینک زیر را لمس نمایید.

http://Sslt.araku.ac.ir

آدرس کوتاه :