آغاز فعالیت کمیته مدیریت سبز دانشگاه اراک

آغاز فعالیت کمیته مدیریت سبز دانشگاه اراک

آغاز فعالیت کمیته مدیریت سبز دانشگاه اراک اولین نشست کمیته مدیریت سبز دانشگاه اراک با حضور رئیس دانشگاه وسایر اعضاء‌برگزار گردید .دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک تاسیس کمیته مدیریت سبز را یک اقدام ضروری و اساسی در دانشگاه بیان داشتند که این امر در برنامه های دولت هم دیده شده که بر اساس آن می بایست حدود 10 درصد از هزینه های حامل انرژی کاهش پیدا کند .

آغازفعالیت کمیته مدیریت سبز دانشگاه اراک

اولین نشست کمیته مدیریت سبز دانشگاه اراک با حضور رئیس دانشگاه وسایر اعضاء‌برگزار گردید .دکترسعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک تاسیس کمیته مدیریت سبز را یک اقدام ضروری و اساسی در دانشگاه بیان داشتند که این امر در برنامه های دولت هم دیده شده که بر اساس آن می بایست حدود 10 درصد از هزینه های حامل انرژی کاهش پیدا کند .

رئیس دانشگاه اراک در بخش دیگری از سخنان خود ،هدف از تشکیل کمیته مدیریت سبز را اجرای برنامه ها وطرح ها از جمله ،هوشمند سازی موتورخانه های ،عایق بندی لوله ها،هوشمند کردن سیستم روشنایی و ایجاد فضای سبز با استفاده از شن های سبز و فعالیتها ی که باعث کاهشمصرف انرژی می شود.

دکتر حمیدی درجلسه، دکتر امیر انصاری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی را به عنوان مدیر و مشاوررئیس دانشگاه در دفتر مدیریت سبز دانشگاه معرفی نمودند .

دکتر انصاری دراین نشست با ذکر اماری به مصرف سرانه حاملهای انرژی در جهان و کشور پرداختند .براساس آمار ارائه شده برق مصرفی در جهان 900 کیلو وات در تهران 2900 کیلو وات و دراراک 3000 کیلو وات .مصرف آب در جهان 150 لیتر در تهران 250لیتر و در اراک 230لیتر .مصرف گاز در جهان 900 متر مکعب در تهران 1000 متر مکعب و در اراک 3000متر
مکعب می باشد .

در ادامه جلسه اعضاءشرکت کننده دیدگاه و نظریات خود را در زمینه استفاده بهینه و کاهش هزینه ها بیان داشتند .

کد خبر :879-110

23 تیرماه 1394

واحد خبر روابط عمومی