آغاز مصاحبه حضوری طرح آبا در دانشگاه اراک

آغاز مصاحبه حضوری طرح آبا در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر شاه منصوری معاون آموزشی از آغاز مصاحبه حضوری طرح آبا در دانشگاه اراک خبر داد.

معاون آموزشی دانشگاه اراک گفت:آزمون طرح آبا به صورت ۲مرحله ای برگزار شد که پذیرفته شدگان آزمون سراسری به مرحله دوم و مصاحبه حضوری دعوت شدند.

وی ادامه داد:در طرح آبا در رشته های مهندسی مواد و مهندسی مکانیک ۳برابر ظرفیت تعیین شده به این مصاحبه دعوت شدند که در نهایت در هر رشته ۲۵نفر پذیرفته میشوند.

دکتر شاه منصوری اضافه کرد:مصاحبه حضوری در ۶,روز در دانشگاه اراک و با حضور تیم تخصصی در رشته های مهندسی مکانیک،مواد ،برق،کامپیوتر،شیمی و مهندسی صنایع برگزار میشود.

آدرس کوتاه :