افتتاح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

در راستای تسهیل پژوهش و گسترش تحقیقات کاربردی در کشور:

افتتاح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک با حضور مسئولین دانشگاه افتتاح شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه اراک افتتاح شد. این آزمایشگاه که زیربنایی بالغ بر 450 متر دارد، شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که بــا هــدف ایجــاد امــکان اســتفاده بهینــه، روان و پایــدار از دســتگاه¬های آزمایشــگاهی موجود در دانشــگاه، برای انــجام تحقیقــات علمــی اعضای هیــئت علمــی، دانشجویــان دکتــری، کارشناسـی ارشــد دانشــگاه اراک و سایــر پژوهشــگران و متخصصان صنایع در مراکــز و دانشــگاه های دیگــر آغاز به کار کرده است.

تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه/ ایجاد پتانسیل تحقیقاتی مطلوب در استان مرکزی


دکتر حمیدی، ریاست دانشگاه اراک در حاشیه افتتاح این مراسم گفت:آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک نقش اساسی در توسعه پژوهش دارد که نه تنها برای اساتید و دانشجویان دانشگاه اراک مثمر ثمر است بلکه برای کلیه بخش های تحقیقاتی، پژوهشی و صنعتی  و سایر دانشگاه های استان مرکزی یک پتانسیل  تحقیقاتی مطلوب فراهم می کند.


دکتر حمیدی با اشاره به پتانسیل ارزشمند دستگاه های این آزمایشگاه گفت: برخی از دستگاه های این آزمایشگاه مانند دستگاه IRMS در خاورمیانه نظیر ندارد و انجام فرآیند های تحقیقاتی و ارسال نمونه جهت آزمایش را برای محققان داخلی بسیار قابل دسترس می کند.


ریاست دانشگاه اراک عنوان کرد: ساختمان آزمایشگاه مرکزی به همت خیر نیک اندیش  محمد حسین عظیمی مقدم و همسر ایشان بنا شده و تجهیزات و دستگاه های آن به همت معاونت پژوهش  و فناوری دانشگاه اراک خریداری شده است.

شیوه های همکاری با آزمایشگاه مرکزی


دکتر کاوه خسروی، ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک ضمن برشمردن رسالت های آزمایشگاه مرکزی از آمادگی همکاری آن با گروه های تحقیقاتی خبر داد و افزود: آزمایشگاه مرکزی به منظور تحقق هرچه تمام تر رسالت خود در راستای پیشرفت علمی و آبادانی کشور  امتیازات قابل توجهی برای محققین کشور در نظر گرفته است. کلیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه ۴ پژوهشی از ۲۵% تخفیف مصوب برخوردار هستند. در موارد ویژه، با مذاکره و توافق می توان نحوه خدمات دهی به ارباب رجوعان پژوهشی را تغییر داد.


 وی تصریح کرد: کلیه اطلاعات دستگاه ها به همراه شماره مستقیم اپراتور دستگاه و تعرفه مصوب به صورت شفاف در آدرس اینترنتی آزمایشگاه مرکزی بارگزاری شده است. درگاه مالی دانشگاه هم در سامانه شاعا تعریف شده و امکان پرداخت اینترنتی هزینه خدمات طبق تعرفه مصوب وجود دارد.


رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک گفت: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک با خرید و تجهیز دستگاه های متنوع و متناسب با رشته های گوناگون دانشگاهی و تحقیقاتی گام مهمی را در افزایش دقت و کیفیت مطلوب نتایج آزمایشگاهی و همچنین تسریع در حصول نتیجه برداشته است. ارزش ریالی برخی از این دستگاه ها بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال است.