اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

افتتاح خط تولید صنعتی فریز در ایرهای دارویی و غذایی شرکت تکوین آزمایش پارسه

افتتاح خط تولید صنعتی فریز در ایرهای دارویی و غذایی شرکت تکوین آزمایش پارسه

آدرس کوتاه :

دانشکده ها

ویدیو ها