اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

افتتاح خط تولید صنعتی فریز در ایرهای دارویی و غذایی شرکت تکوین آزمایش پارسه

افتتاح خط تولید صنعتی فریز در ایرهای دارویی و غذایی شرکت تکوین آزمایش پارسه


دانشکده ها

ویدیو ها