نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح دفتر آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه اراک

افتتاح دفتر آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دفتر آزمایشگاه مرکزی روز سه شنبه 31 اردیبهشت 98 با حضور رئیس و برخی مسئولین دانشگاه افتتاح گردید.