افتتاح دفتر دانشگاه آینده و بازدید از نمایشگاه قابلیت های دانش بنیان دانشگاه اراک با حضور وزیر علوم

افتتاح دفتر دانشگاه آینده و بازدید از نمایشگاه قابلیت های دانش بنیان دانشگاه اراک با حضور وزیر علوم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در نمایشگاه قابلیت های دانش بنیان دانشگاه اراک، از دستاوردهای فناورانه شرکت های دانش بنیان و هسته های فناوری دانشگاه اراک بازدید کرد.
همچنین در این بازدید دفتر دانشگاه آینده در دانشگاه اراک توسط دکتر زلفی گل افتتاح و آغاز به کار کرد. لازم به ذکر است که دفتر دانشگاه آینده با هدف جذاب سازی، موثرسازی، مسئله محوری و نتیجه محوری دانشگاه متناسب با نیازهای پیش روی جامعه در دانشگاه اراک تاسیس شده است.
آدرس کوتاه :