افتتاح مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه اراک

افتتاح مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه اراک


مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه اراک با هدف پایش سلامت دانشجویان افتتاح شد.

افتتاح مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه اراک

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه اراک با هدف پایش سلامت دانشجویان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، به همت معاونت امور دانشجویی و فرهنگی و با مساعدت دانشکده علوم ورزشی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه اراک در خوابگاه الزهرا افتتاح شد.

این سالن مجهز به تجهیزاتی از قبیل : تخته پرش سارجنت، صفحات شطرنجی و نرم افزار های تندرستی پداسکوپ و پاسجر است که هریک بررسی قسمتی  از خدمات ارائه شده توسط مرکز را به عهده دارند.

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه اراک خدمات زیر را ارائه می دهد:

۱- پایش سلامت تمامی دانشجویان

۲- اندازه‌گیری و ارزیابی ترکیب بدن (مقدار توده عضلانی، چربی، استخوانی )

۳- توصیه‌های لازم برای کنترل وزن و ارائه برنامه‌های تمرینی متناسب با شرایط جسمانی، سن و جنس

۴- ارزیابی‌های ساختار قامتی و اسکلتی و شناسایی ناهنجاری‌های اسکلتی

۵- شناسایی، رفع و اصلاح ناهنجاری‌های اسکلتی با ارائه برنامه تمرینی مناسب

۶- ارزیابی‌های تندرستی، فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی و ارائه برنامه تمرینی مناسب

 

آدرس کوتاه :