آلودگی های بیولوژیکی در کمین سلامتی جوامع بشری

آلودگی های بیولوژیکی در کمین سلامتی جوامع بشری


محقق گروه زیست شناسی دانشگاه اراک، در طرحی پژوهشی به شناسایی عوامل معضل جهانی مقاومت آنتی بیوتیک ها پرداخته است.

آلودگی های بیولوژیکی در کمین سلامتی جوامع بشری

محقق گروه زیست شناسی دانشگاه اراک، در طرحی پژوهشی به شناسایی عوامل معضل جهانی مقاومت آنتی بیوتیک ها پرداخته است.به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، امروزه مقاوم شدن باکتری ها به آنتی بیوتیک ها یکی از بزرگترین معضلات بخش درمان محسوب می شود. بنابراین ردیابی ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک در محیط های مختلف و عوامل تاثیرگذار بر حفظ این ژن ها در باکتری ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم تحقیقاتی دکتر مجید کمیجانی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اراک در پژوهشی به بررسی آلودگی بیولوژکی در زمینه ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک پرداختند
دکتر کمیجانی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک اظهار کرد: در این پژوهش حضور ۲۱ ژن مقاومت به آنتی بیوتیک، غلظت ۱۳ فلز سنگین و ۵ نوع آنتی بیوتیک مختلف در ۶ دریاچه و تالاب ایران (زریوار، کیو، سیاه گاو، ارومیه، میقان و مره) بررسی شد. پس از بررسی تالاب ها دریافتیم که به دلیل ورود پساب ها غلظت بالای آنتی بیوتیکی رخ داده است که در تمام بخش های مختلف زندگی انسان موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: آلودگی آب ها یکی از بزرگترین چالش هایی است که بشر با آن درگیر است هر عاملی که موجب برهم زدن اکوسیستم تالاب شود در مقایس های بزرگتر نیز موجب ایجاد مشکلات عمده اکولوژیکی می شود.بنابراین سعی شد طیف متنوعی از تالاب ها و دریاچه ها مورد مطالعه قرار گیرد.
عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اراک در تشریح نتایج این مطالعه گفت: نتایج  این پژوهش با روش متاآنالیز با کلیه دیتاهای موجود در کشورهای دیگر مقایسه شد. نتایج بیانگر ارتباط آلودگی محیط های آبی با فلزات سنگین و حضور ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک در باکتری ها بود. اما نکته قابل توجه اینجاست که غلظت آنتی بیوتیک و ژن های مقاوم و میزان فلزات سنگین در برخی از دریاچه های کشور ما از میانگین  های نسبی جهانی نیز فراتر بود.
نتایج این پژوهش ارزنده در ژورنال: pollution Environmental ،  با ضریب تاثیر 6.79 ، Q1 که از ۱۰ ژورنال برتر طبق رده بندی SJR در زمینه آلودگی است به چاپ رسیده است.


روابط عمومی دانشگاه اراک، ضمن آرزوی موفقیت برای محقق جوان این طرح پژوهش موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستار است.

 

آدرس کوتاه :