امضای تفاهم نامه میان دانشگاه اراک و دانشگاه بخارست کشور رومانی

امضای تفاهم نامه میان دانشگاه اراک و دانشگاه بخارست کشور رومانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، طی قراردادی که میان دانشگاه اراک و دانشگاه بخارست امضا شد، مقرر گردید دو دانشگاه به تبادل دانشجو بپردازند و هر سال دو دانشجو به مدت یک سال کامل تحصیلی یا 4 دانشجو به مدت یک ترم و یا 8 دانشجو در قالب مدارس تابستانی بین دو دانشگاه مبادله شوند.

دانشگاه بخارست از نظر کیفیت آموزش در رده بندی تایمز جزء 300 دانشگاه برتر جهان است و از نظر کلی نیز بین دانشگاه های با رتبه 800 تا 1000 قرار گرفته است.

آدرس کوتاه :