اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

امضای تفاهم نامه همکاری ما بین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

امضای تفاهم نامه همکاری ما بین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ تفاهم نامه همکاری ما بین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در محل این سازمان در تاریخ 17 اردیبهشت 97 به امضاء رسید.

هدف اصلی این تفاهم نامه بهبود همکاری های علمی، آموزشی و اجرایی دانشگاه اراک و شهرداری اراک عنوان شد.

سایر اهداف عمده علمی – اجرایی این تفاهم نامه عبارتند از :

- انجام بازطراحی چندین پارک مهم شهر اراک از جمله پارکهای آزادی، الغدیر 1و2 در مرحله نخست

- کمک در تدوین طرح جامع فضای سبز شهر اراک

- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف توسط دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

- معرفی دانشجویان مستعد به سازمان سیما،منظر و فضای سبز به منظور گذراندن دوره های کارآموزی

- هدایت پایان نامه ای و فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان در جهت رفع نیازهای عملیاتی و علمی سازمان سیما، منظر و فضای سبز

 


دانشکده ها

ویدیو ها