اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اراک و دانشگاه UNITEN کشور مالزی

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اراک و دانشگاه UNITEN کشور مالزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دانشگاه UNITEN کشور مالزی و دانشگاه اراک در زمینه های زیر تفاهم نامه همکاری امضا کردند:
1 Pathways for advanced entry into programmes
2 Development of joint Master and PhD programmes
3 Collaborative professional development
4 Student Exchange and Mobility Programme
5 Exchange of academic staff  
6 Joint research and teaching activities
7 Joint facilitation and supervision of postgraduate studies
8 Participation in seminars, conferences and academic meetings
9 Exchange of publications, academic materials and other information
10 Joint publications, conferences, symposium etc.
11 Joint quality assurance benchmarking 
به عنوان بخشی از راهبرد دانشگاه اراک برای بین المللی شدن دانشگاه اراک و افزایش تعاملات علمی این دانشگاه با جوامع علمی خارج از کشور مذاکره با این دانشگاه با کمک آقای دکتر ابراهیم آقا محمدی مدیر گروه حقوق و اقتصاد و آقای دکتر سعید سلیمانی عضو هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد دانشگاه اراک شروع و حمایت شد و در ادامه زمینه های همکاری میان دو دانشگاه پس از بررسی ها و تغییرات بسیار زیاد مورد تایید طرفین قرار گرفت. 
در راستای اجرایی کردن این تفاهم نامه، در گام اول، دانشگاه UNITEN موافقت کرده است که برای پاییز 2018 پنج نفر از دانشجویان دانشگاه اراک را به مدت یک ترم بصورت بدون شهریه پذیرش کند که موقعیت مناسبی برای اعزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تکمیل پژوهش های آنها می باشد (شرایط انتخاب و اعزام این دانشجویان متعاقبا اعلام خواهد شد).


دانشکده ها

ویدیو ها