امکان سنجی تبدیل پوند آب باران به پوند بیولوژیک و تصفیه و هدایت آب باران و برخی جریان های پساب منتخب به آن جهت بازگردانی به چرخه تولید و آبیاری فضای سبز پالایشگاه شازند

امکان سنجی تبدیل پوند آب باران به پوند بیولوژیک و تصفیه و هدایت آب باران و برخی جریان های پساب منتخب به آن جهت بازگردانی به چرخه تولید و آبیاری فضای سبز پالایشگاه شازند

مجری طرح: دکتر میثم سلیمانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

آدرس کوتاه :