انتخاب دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه اراک جز پنج دفتر برتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه های سراسر کشور

انتخاب دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه اراک جز پنج دفتر برتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه های سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه اراک  از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جز پنج دفتر برتر هم اندیشی  اساتید و نخبگان دانشگاه های سراسر کشور انتخاب گردید.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون بی شمار از درگاه احدیت برای این مجموعه مسئلت می نماید.

 

 

آدرس کوتاه :