انتخاب دکتر حامد صفی خانی به عنوان عضو هیات تحریریه ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس

انتخاب دکتر حامد صفی خانی به عنوان عضو هیات تحریریه ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، بنا به پیشنهاد سردبیر مجله مهندسی مکانیک و به استناد ماده ۸ آیین نامه نحوه انتشارات مجلات علمی تخصصی دانشگاه طی حکمی دکتر حامد صفی خانی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک  به مدت چهار سال به عنوان عضو هیئت تحریریه ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس منصوب شد.

نشریه مهندسی مکانیک مدرس یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
انتشار مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس  از سال ۱۳۷۵ با اخذ مجوز های  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزار‌‌ت فرهنگ و آموزش عالی به‌صورت مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در زمینه‌‌های مهندسی آغاز شد.  در سال ۱۳۸۷ با توجه به سوابق مجله و مصوبه وزارت علوم و پس از انجام مراحل قانونی و تشریفات اداری به‌جای عنوان "مجله فنی مهندسی مدرس- مهندسی مکانیک" این مجله با عنوان جدید "مجله مهندسی مکانیک مدرس"  وبه صورت فصلنامه با درجه علمی پژوهشی انتشار یافت. با استقبال چشمگیر فرهیختگان و اساتید مهندسی مکانیک ایران از کیفیت و دقت و سرعت عمل "مجله مهندسی مکانیک مدرس" انتشار آن از فصلنامه به دوماهنامه و متعاقبا به ماهنامه ارتقاء یافت.

آدرس کوتاه :