اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتخاب دکتر حسین مستعان به عنوان دبیر علمی و دکتر فردین نعمت زاده به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس ملی جوش

انتخاب دکتر حسین مستعان به عنوان دبیر علمی و دکتر فردین نعمت زاده به عنوان دبیر اجرایی کنفرانس ملی جوش

هیئت مدیره انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران؛ آقای دکتر حسین مستعان عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک را به عنوان دبیر علمی هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب و آقای دکتر فردین نعمت زاده مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک را به عنوان دبیر اجرایی هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب انتخاب نموده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون را از درگاه احدیت برای ایشان آرزومند است.


دانشکده ها

ویدیو ها