انتخاب دکتر علی خدیوی به عنوان عضو هیات تحریریه دو مجله معتبر بین المللی

انتخاب دکتر علی خدیوی به عنوان عضو هیات تحریریه دو مجله معتبر بین المللی


دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه مهندسی باغبانی دانشگاه اراک به عنوان عضو هیات تحریریه دومجله معتبر ISI-JCR منصوب شد.

انتخاب دکتر علی خدیوی به عنوان عضو هیات تحریریه دو مجله معتبر بین المللی

دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه مهندسی باغبانی دانشگاه اراک به عنوان عضو هیات تحریریه دومجله معتبر ISI-JCR منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه مهندسی باغبانی دانشگاه اراک به عنوان عضو هیات تحریریه دو مجله معتبر از کشور های انگلستان و کره جنوبی منصوب شد.
مجله اول با نام The Journal of Horticultural Science and Biotechnology  از کشور انگلستان  یک مجله بین المللی معتبر مربوط به انتشارات تیلور و فرنسیس می باشد که پژوهش های اصیل در حوزه تولید، افزایش کیفیت و بهره وری محصولات باغبانی به چاپ می رساند. از اهداف این مجله می توان به انتشار اطلاعات جدید در حوزه عملیاتی علوم باغبانی اشاره نمود. چشم انداز این مجله شامل مطالعات در رابطه با میوه ها و محصولات کشاورزی، سبزیجات و گیاهان زینتی در مناطق معتدل یا گرمسیری و کاربرد آنها در تجاری سازی، امکانات رفاهی یا باغبانی شهری می باشد.
لینک دسترسی به مجله:
https://www.tandfonline.com/toc/thsb20/current


مجله دوم با نام Horticulture, Environment, and Biotechnology از کشور کره جنوبی در واقع مجله رسمی انجمن علمی باغبانی کره می باشد که در سال ۱۹۶۵ شروع به کار کرده است.
این مجله یک نشریه بین المللی است که به زبان انگلیسی هر دو ماه یک بار به چاپ می رسد و ضریب تأثیر آن ۱/۶ می باشد.
لینک دسترسی به مجله:
https://www.springer.com/journal/13580

 

آدرس کوتاه :