انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه اراک به عنوان بانوی تاثیر گذار و تمدن ساز ایران قوی

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه اراک به عنوان بانوی تاثیر گذار و تمدن ساز ایران قوی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ اولین کنگره استانی زنان تاثیر گذار با حضور استاندار استان مرکزی در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

در این مراسم از سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل عضو هیئت علمی دانشگاه اراک به عنوان بانوی تاثیر گذار استان مرکزی، تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است دکتر زنده دل به عنوان ده نفر اول زنان تاثرگذار استان مرکزی انتخاب شده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل و خانواده دانشگاه اراک تبریک گفته و توفیقات بیشتر را آرزو دارد.