نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه اراک به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه اراک به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در سی و سومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که 19 و 20 اردیبهشت ماه در شیراز برگزار شد، مرکز مشاوره دانشگاه اراک طبق ارزیابی سال 1400 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرکز مشاوره نمونه در بین مراکز مشاوره دانشگاه های کشور شناخته شد.

روابط عمومی دانشگاه، این موفقیت را که حاصل تلاش های مدیریت و اعضای مرکز مشاوره دانشگاه و حمایت های معاونت دانشجویی دانشگاه اراک در دوره های مختلف است را خدمت خانواده دانشگاه اراک تبریک عرض می کند.