انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه اراک به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه اراک به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در سی و سومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که 19 و 20 اردیبهشت ماه در شیراز برگزار شد، مرکز مشاوره دانشگاه اراک طبق ارزیابی سال 1400 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرکز مشاوره نمونه در بین مراکز مشاوره دانشگاه های کشور شناخته شد.

روابط عمومی دانشگاه، این موفقیت را که حاصل تلاش های مدیریت و اعضای مرکز مشاوره دانشگاه و حمایت های معاونت دانشجویی دانشگاه اراک در دوره های مختلف است را خدمت خانواده دانشگاه اراک تبریک عرض می کند.

 

 

آدرس کوتاه :