انتخاب معاون دانشجویی دانشگاه اراک به عنوان یکی از پنج معاون دانشجویی برگزیده دانشگاه های کشور

افتخاری دیگر برای دانشگاه اراک:

انتخاب معاون دانشجویی دانشگاه اراک به عنوان یکی از پنج معاون دانشجویی برگزیده دانشگاه های کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛  شصت و سومین گردهمایی معاونین دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور با حضور دکتر مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، چهارشنبه 24 بهمن ماه ۱۳۹۷ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. در حاشیه این نشست دکتر علیرضا بهرامی معاون دانشجویی دانشگاه، بر اساس نظام ارزیابی عملکرد برای تلاش های ارزنده و فعالیت های موثر در ارایه تسهیلات و خدمات رفاهی توام با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان، به عنوان معاون دانشجویی برتر کشور برگزیده شد.

آدرس کوتاه :