انتشار دومین شماره مجله علمی "مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند"

انتشار دومین شماره مجله علمی "مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دومین شماره مجله علمی "مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند" منتشر شد. در این شماره ۷ مقاله حاصل از پژوهش های بنیادین و ایده های نو محققین از دانشگاههای سراسر کشور با همت هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، داوران و کارکنان حوزه پژوهش دانشگاه اراک منتشر گردیده است.
مجله یاد شده که با صاحب امتیازی دانشگاه اراک و به صورت فصلنامه منتشر می شود، به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر جدیدترین نتایج تحقیقات مربوط به روشهای تحلیلی و شبیه سازی های عددی، تحقیقات تجربی و مطالعات تحقیق و توسعه مربوط به دانش و کاربرد مواد هوشمند و پیشرفته پایه گذاری شده است. هدف این نشریه حمایت از تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم علمی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه تحقیقات در زمینه کاربرد مواد پیشرفته و هوشمند در علم مکانیک می باشد. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین صنعت دعوت می شود که حاصل تحقیقات خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.