انتشار دو مقاله از اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک در مجلات معتبر Progress in Materials Science و Journal of Materials Chemistry A

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دو مقاله از اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک در مجلات معتبر Progress in Materials Science و Journal of Materials Chemistry A منتشر شده است. در مقاله اول، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه اراک متشکل از دکتر آبتین عبادی، دکتر حمیدرضا سنایی پور و دکتر عبدالرضا مقدسی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی و خانم سمانه مشهدی خان دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، در یک همکاری بین المللی با حضور دانشمندانی  از سنگاپور و کانادا موفق به پذیرش یک مقاله مروری با عنوان زیر در مجله معتبر   Progress in Materials Scienceشده‌اند:

Substantial Breakthroughs on Function-Led Design of Advanced Materials Used in Mixed Matrix Membranes (MMMs): A New Horizon for Efficient CO2 Separation

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه طی سال های طولانی از غشاهای ماتریس ترکیبی برای جداسازی دی ‌اکسید ‌کربن استفاده شده است، اما بسیاری از مواد پیشرفته جدید در پنج سال اخیر به سرعت در حال ظهور بوده‌اند. این پیشرفت ها شامل استفاده گسترده از طیف وسیعی از مواد سنتزی عامل‌دار شده می باشد که این مواد عملکرد جداسازی گاز در غشاها را به طور قابل توجهی ارتقا داه اند. در مقاله مروری حاضر به توصیف تحولات اخیر و روش‌های پیشنهادی برای غلبه بر چالش های ساخت غشاهای تولید شده جداساز گاز پرداخته شده است و همچنین پیشرفت های جدید در ساخت مواد پیشرفته و کاربردی در غشاهای ماتریس ترکیبی برای جداسازی دی‌ اکسید‌ کربن به طور جامع بحث و بررسی شده است.

لازم به دکر است که مجله Progress in Materials Science یک مجله بسیار معتبر علمی است که در زمینه پیشرفت های اخیر در علم مواد و بهره برداری از آنها در مهندسی و سایر برنامه های کاربردی، فعال است. این مجله با ضریب تاثیر 75/23 یکی از مجلات دارای ضریب تاثیر بالا در جهان است که دارای رتبه 2 بر اساس CiteScore 2017 در General Materials Science در پایگاه اسکوپوس است.

لینک مشاهده مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642518301075

 

در مقاله دوم، تیم تحقیقاتی متشکل از دکتر آبتین عبادی و دکتر حمیدرضا سنایی پور از اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی در یک کار پژوهشی مشترک با همکارانی از دانشگاه‌ های تربیت مدرس و صنعتی امیر کبیر موفق به چاپ یک مقاله تحقیقاتی با عنوان زیر در مجله معتبرJournal of Materials Chemistry A شده اند:

 

"Ship-in-a-bottle", a new synthesis strategy for preparing novel hybrid host–guest nanocomposites for highly selective membrane gas separation

در این مقاله یک استراتژی جدید برای ساخت نانوکامپوزیت های هیبریدی میزبان-میهمان با محصور کردن یک ترکیب نانومقیاس آلی-فلزی (میهمان)در حفره های یک نانوساختار معدنی (میهمان) مانند زئولیت Y با روش سنتز کشتی  در بطری (SIB) ارائه شده است. این نانوکامپوزیت های هیبریدی در ماتریس پلیمر تجاری ماتریمید تعبیه شده و غشای ماتریس ترکیبی جدید حاصل از آن برای جداساز گاز استفاده شده است. نتایج جداسازی گاز افزایش بسیار چشمگیری در عملکرد پلیمر پایه نشان داد که آنها را در منطقه تجاری عملکردی غشاهای جدید قرار داده و نشان داده شد که با این روش سنتزی جدید، می‌توان ساخت هدفمند و مهندسی شده ای از غشاهای ماتریس ترکیبی برای اهداف تجاری ارائه کرد.

لازم به دکر است که مجله Journal of Materials Chemistry A یک مجله بسیار معتبر علمی است که در تمام جنبه های تولید مواد، خواص و کاربردهای مربوط به ذخیره و تبدیل انرژی، پایداری و زندگی فعالیت دارد. این مجله دارای ضریب تاثیر 931/9 با رتبه 19 بر اساس CiteScore 2017 در General Materials Science در پایگاه اسکوپوس است.

لینک مشاهده مقاله:

 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c7ta08081f#!divAbstract

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی موفقیت روز افزون از درگاه احدیت می نماید.