انتشار مقاله اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک در مجله Journal of Cleaner Production با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 11.07

انتشار مقاله اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک در مجله Journal of Cleaner Production با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 11.07

عنوان مقاله : Uncertainty-aware energy management strategies for PV-assisted refuelling stations with onsite hydrogen generation

با رونق هر چه بیشتر خودروهای الکتریکی و توجه روزافزون به خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست، انواع مختلفی از خودروهای پاک ابداع و تولید می شوند. یکی از این انواع که چند سالی است مورد توجه قرار گرفته خودروهای هیدروژنی یا پیل سوختی نام دارند. این خودروها به جای بنزین هیدروژن مصرف می کنند و به جای دود از اگزوز آن ها بخار آب خارج می شود و این بخار آنقدر پاک و تمیز است که با جمع آوری آن می توانید به عنوان آب شرب آن را مصرف نمود. یکی ازموانع اصلی برای استفاده گسترده خودروهای پیل سوختی مشکلات مختلف فنی، اقتصادی و ایمنی ایجاد زیرساخت‌ برای انتقال هیدروژن به جایگاه‌های سوخت‌رسانی می‌باشد. این مانع را می توان با تولید هیدروژن در ساعات کم باری شبکه برق در محل مصرف بر اساس فناوری های الکترولیز و ذخیره سازی آن در کنار ایستگاههای سوخت برطرف کرد و بدین ترتیب از ضرورت انتقال هیدروژن جلوگیری می شود.

اگر انرژی مورد نیاز جهت الکترولیز از منابع تجدیدپذیر تامین شود منافع زیست محیطی و اقتصادی بیشتر شده و همچنین میتوان از این هیدروژن ذخیره شده جهت تولید برق (با استفاده از پیل سوختی) در ساعات پیک نیز استفاده کرد. با این حال، هماهنگی تجهیزات مختلف (تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق و هیدروژن) چالش برانگیز است و نیاز به استفاده از ابزارهای مدیریت انرژی برای عملکرد بهینه دارد. مشکل اصلی مدیریت انرژی تحت تاثیر عدم قطعیت در پارامترهای مختلف نظیر قیمت انرژی برق شبکه، میزان تولید منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و تقاضای سوخت‌گیری خودروهای پیل سوختی است. برای این منظور، این مقاله یک مدل جدید برای زمان‌بندی بهینه تولید و ذخیره هیدروژن در ایستگاه‌های سوخت‌گیری به کمک پنل های فتوولتائیک پیشنهاد نموده است که در آن عدم قطعیتهای مختلف در نظر گرفته شده است. در این راستا جهت مدلسازی رفتار تصادفی خودروها، یک مدل تصادفی جامع برای وسایل نقلیه الکتریکی پیل سوختی بر اساس داده های واقعی رانندگی آنها و خودروهای تجاری موجود در بازار ارائه شده است. یک مطالعه موردی برای تأیید پیشنهاد جدید و بحث در مورد مباحث اقتصادی موضوع انجام شده و نتایج مختلف و تاثیر پارامترهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش با مشارکت دکتر علی اصغر قدیمی و دکتر محمد بیات اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک و همکاران محترم ایشان در کشور اسپانیا در مجله Journal of Cleaner Production با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 11.07 به چاپ رسیده است.

لینک مقاله :https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622024623

آدرس کوتاه :