انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه اراک در مجله Coordination Chemistry Reviews با ضریب تاثیر 24.833

انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه اراک در مجله Coordination Chemistry Reviews با ضریب تاثیر 24.833

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مقاله دکتر یاسر معصومی، عضو هیات علمی دانشگاه اراک در مجله Coordination Chemistry Reviews با ضریب تاثیر 24.833 منتشر شده است. با وجود ویژگی‌های برجسته چارچوب‌های فلزی-آلی (ماف‌ها) مانند مساحت سطح بالا، تخلخل بالا، فراوانی گره‌های فلزی در چارچوب و اتصال دهنده‌های عامل‌دار، استفاده موثر از مراکز فلزی در انواع کاربردهای این ترکیبات به دلیل متصل بودن به لیگاندهای آلی و یا مولکول‌های حلال محدود است.

اخیراً شبه ماف‌ها به عنوان یک کلاس جدید از ماف‌های دارای نقص ساختاری با دارا بودن غلظت بالای مراکز فلزی غیراشباع، به دلیل سهولت سنتز و افزایش کارایی در کاربردهای مبتنی بر مراکز فلزی ماف‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.  علاوه بر این غلظت بالای نقص می‌تواند منجر به تشکیل حفره‌های مزو یا حتی ماکرو در چارچوب شبه ماف نهایی شود.

این امر باعث تسهیل نفوذ واکنش‌دهنده‌ها درون چارچوب شده و دسترسی آسان به مراکز فعال فلزی را امکان‌پذیر می‌سازند، که به نوبه خود منجر به افزایش جذب آنالیت شده و متعاقب آن عملکرد کاتالیستی و فوتوکاتالیستی را ارتقا می‌بخشد.

شبه ماف‌ها (Quasi-MOFs) می‌توانند به راحتی با لیگاند زدایی جزئی پساسنتزی تحت عملیات حرارتی کنترل شده در اتمسفرهای مختلف و یا با رویکرد شیمیایی تولید شوند.

این پژوهش با مشارکت دکتر محمد یاسر معصومی عضو هیئت علمی گروه شیمی و همکاری خانم دکتر مینو باقری محقق پسا دکتری دانشگاه اراک در مجله Coordination Chemistry Reviews با ضریب تأثیر 24.833 به چاپ رسیده است.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010854522002387

 

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی موفقیت روز افزون از درگاه احدیت می نماید.