انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه اراک در مجله Applied Energy با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 11.446

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه اراک در مجله Applied Energy با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 11.446

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک مقاله دکتر بهروز عبدلی عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه اراک در مجله Applied Energy با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 11.446 عنوان مقاله A novel stochastic programming model under endogenous uncertainty for the CCS-EOR planning problem منتشر شد.

جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) یکی از فن‌آوری‌های نوین برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن است. این عملیات از طریق جذب دی‌اکسید کربن در مخازن زیرزمینی، مانند مخازن تخلیه شده‌ی نفت، منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن می‌شود. از سوی دیگر، تزریق مجدد دی‌اکسید کربن به مخازن نفت باعث ازدیاد برداشت نفت و به تبع آن، افزایش درآمدهای حاصله می‌شود. بنابراین، نحو‌ه‌ی تخصیص و زمان‌بندی تزریق دی‌اکسید کربن به مخازن موجود، دو جنبه‌ی مهم در بیشینه کردن منافع اقتصادی ناشی از عملیات ازدیاد برداشت نفت (EOR) هستند. این مسأله، به‌ویژه زمانی که مخازن نفت متعددی وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این مقاله، ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته‌ی قطعیِ زمان - گسسته، به‌ عنوان بهبودی از یک مدل‌ موجود در ادبیات، ارائه شده است که در آن به موضوع‌های تخصیص و زمان‌بندی عملیات ازدیاد برداشت نفت پرداخته می‌شود. سپس، این مدل به یک مدل تصادفی چند مرحله‌ای با عدم قطعیت درون‌زا (endogenous uncertainty) توسعه داده شده است که در آن، پارامترهای بیان‌کننده‌ی بازده اولیه‌ی نفت و ضریب کاهش سالیانه‌ی بازده نفت مربوط به مخازن، غیرقطعی هستند و زمان تحقق عدم قطعیت آنها وابسته به تصمیم (decision dependent) است. مدل قطعی ما، به دلیل کاهش تعداد متغیرهای باینری به حدود یک سوم، از نظر محاسباتی کارآمدتر از مدل موجود در ادبیات است. همچنین، فراهم نمودن امکان انتخاب انواع خطوط لوله از میان گزینه‌های مختلف و همچنین در نظر گرفتن عدم قطعیت، می‌تواند به صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها منجر‌ شود. مدل‌های پیشنهادی بر روی دو مطالعه‌ی موردی برگرفته از ادبیات، مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در مقایسه با مدل قطعی، صرفه‌جویی حاصل از در نظر گرفتن عدم قطعیت به طور متوسط در حدود 8.8 درصد است. این پژوهش با مشارکت آقای دکتر بهروز عبدلی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه اراک، و همکاران محترم ایشان در دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مجله‌ی Applied Energy با رتبه‌ی کیفی Q1 و ضریب تأثیر (IF) 11.446 به چاپ رسیده است.

آدرس کوتاه :