انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه اراک در مجله Journal of Magnesium and Alloys و ضریب تأثیر ۱۷/۶

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه اراک در مجله Journal of Magnesium and Alloys و ضریب تأثیر ۱۷/۶

عنوان مقاله Additive manufacturing of biodegradable magnesium-based materials: Design strategies, properties, and biomedical applications این مقاله به طور ویژه به بررسی تولید آلیاژهای منیزیوم به روش ساخت افزایشی و تشریح خواص، کاربردها و رفتار زیست تخریب پذیری آنها می پردازد. دز این مقاله بیان شده است که مواد پایه منیزیم نسل جدیدی از آلیاژها با قابلیت منحصر به فرد زیست تخریب پذیری در داخل بدن انسان یا حیوان هستند. علاوه بر زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری ذاتی و چگالی مشابه با استخوان آلیاژهای پایه منیزیم، آنها را داوطلب خوبی برای تولید ایمپلنت¬های جراحی جهت استفاده در درمان ارتوپدی و تروماتولوژی ساخته است. برای این منظور، امروزه ساخت افزایشی به همراه پرینت سه بعدی روش تولید مناسبی را نشان می¬دهد چون ادغام فرایندهای طراحی و تولید زیست ایمپلنت ها بخصوص برای کاربردهای مشخص را فراهم می سازد. در ضمن، این روش با بسیاری از چالش های جدید مربوط به خواص آلیاژهای پایه منیزیم شامل واکنش پذیری شیمیایی بالا، قابلیت احتراق و دمای تبخیر پایین مواجه می شود.

این مقاله مروری، فرایندهای مختلف ساخت افزایشی برای تولید ایمپلنت های زیست پزشکی از آلیاژهای پایه منیزیم همراه با ریزساختار، خواص مکانیکی، خواص زیست تخریب پذیری، خواص زیست سازگاری و خواص ضد باکتری آنها به اضافه عملیات مختلف پس از ساخت افزایشی به طور اساسی مرور شدند. همچنین، چالش ها و مشکلات در ارتباط با فرایندهای ساخت افزایشی از نقطه نظر طراحی، خواص و کاربرد زیست ایمپلنت ها مورد بحث و توجه قرار گرفتند. این پژوهش با مشارکت آقای دکتر حسین مستعان عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی و آقای فرزاد بادکوبه دانش آموخته دانشگاه اراک و همکارانی از کشورهای سنگاپور و کانادا در مجله‌ی Journal of Magnesium and Alloys با رتبه Q1 و ضریب تأثیر ۱۷/۶ به چاپ رسیده است. لینک دسترسی به مقاله: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213956722003115

 

آدرس کوتاه :