انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه اراک در مجله New Journal of Chemistry

پلتفرم CTF برای تشخیص و حمل داروی ضد سرطان تیوگوانین توسط محققین دانشگاه اراک معرفی گردید.

انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه اراک در مجله New Journal of Chemistry

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در تحقیقی که اخیرا در دانشگاه اراک انجام شده است چهارچوب‌های کواوالانسی تری آزین برای اولین بار به عنوان نانو سنسور و نانو حامل برای تشخیص و حمل داروی ضد سرطان تیوگوانین مطالعه و نتایج آن برای چاپ در مجله معتبر New Journal of Chemistry (Q1) از مجلات انجمن سلطنتی شیمی انگلستان پذیرفته شده است. پلتفرم‌های کوالانسی تری آزین به راحتی قابل سنتز می‌باشند و کاربردهای متنوعی در ذخیره‌سازی و جداسازی گازها، حذف آلاینده‌ها و کاتالیزور دارند. بررسی‌های انجام شده در این تحقیق می‌تواند افق جدیدی در کاربردهای نوین این ترکیبات در سیستم‌های دارو رسانی تلقی شود.

این تحقیق حاصل همکاری مشترک سرکار خانم رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک، دکتر محمد سلیمان نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه اراک و دکتر مصطفی سلیمان نژاد می باشد.

لینک مقاله:

https:/pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/nj/d2nj02050e/unauth

 

آدرس کوتاه :